MARIJESIAK GERNIKA Marijeses


Pack MARIJESIAK - GERNIKA 4:00

Marijesiak o Marijeses es una tradición que en forma de novenario se conserva desde antiguo en Gernika-Lumo y que a día de hoy forma parte de la propia identidad de guerniqueses y guerniquesas. En su evolución, esta tradición se ha constituido en un ejemplo modélico desde el punto de la participación de la mujer en actividades tradicionalmente “de hombres”.
Mediante este proyecto multimedia se quiere poner en valor dicha tradición de cultura inmaterial coincidiendo con el centenario de la publicación “Marijesiak” que hizo el lumotarra Pedro Bidaguren Garratza en 1919.

Contenido: CD audio + mapa del recorrido, documental en USB, libro de partituras y libro de historia.

----

Marijesiak edo Marijeses tradizioa antzina-antzinatik gordetzen da Gernika-Lumon, eta, gaur egun, gernikarrak nortasunaren parte da. Haren bilakaeran, tradizio hori ereduzko adibide bihurtu da, emakumeak tradizionalki “gizonen” jardueretan parte hartzeari dagokionez.
Multimedia-proiektu honen bidez, kultura ez-materialeko tradizio horri balioa eman nahi zaio, 1919an Pedro Bidaguren Garratza lumotarrak egin zuen “Marijesiak” argitalpenaren mendeurrenarekin bat etorriz.

Edukia: Audio KDa + ibilbidearen mapa, USB dokumentala, partituren liburua eta historia liburua.

Pack MARIJESIAK - GERNIKA 4:00

20,00 €

  • disponible / erabilgarria
  • 24/48 horas / ordu1

* Los precios incluyen el IVA. Prezioak BEZa barne.