LAUBURU, la cruz vasca


El lauburu (de LAU=cuatro; BURU=cabeza), es un símbolo antiquísimo y común a muchas culturas, desde el extremo oriente, a islas del Pacífico y gran parte de Europa, según algunas teorías lo importaron los legionarios vascones del ejército romano tras sus campañas en países célticos, sin embargo, resulta más probable que sea un símbolo originado en un rito solar, común en casi toda Europa y que se transmitió por " contagio" de unos pueblos a otros.

 

Como símbolo solar, se usa normalmente en dirección del recorrido solar es decir, de este a oeste Según algunas teorías en ese sentido significa vida y en el contrario significa muerte. Tradicionalmente se usaba tanto este símbolo como el Euskal Orratza, que es ni mas ni menos que la cruz gamada -la svástica- que simboliza más o menos lo mismo, y también se usaba de esa forma. Lo que pasa es que tras su adopción por los nazis, ha dejado de utilizarse prácticamente, lo mismo aquí que en otras partes del mundo donde se usaba, y ha quedado el lauburu.

 

En el occidente asturiano se encuentran lauburus que, de acuerdo a relatos, era un símbolo muy utilizado en todo tipo de ornamentaciones en aquella zona. La svástica es una especie de cruz gamada presente en templos del culto budista, sobre vasos beocios, monumentos persas, monedas indias y aún en la figura de la cruz representada en su más simple expresión.

 

Esta palabra se deriva del sánscrito, idioma madre de los de la India, y hay quien pretende que la svástica es un diagrama místico de buen agüero, a pesar de que los arqueólogos la reputan monograma del sol, algunos, cifra del amor, otros, símbolo del fuego, de la llama, del rayo, del trueno, del movimiento o del aire.

 

Se presenta en el País Vasco en formas rectilíneas y curvilíneas. Algunas halladas en Irisarry (Baja Navarra), se parecen al lábaro rectilíneo aún usado en el Extremo Oriente.

 

La svástica curvilínea de brazos redondeados la hallamos perfectamente determinada en Biriatu, Zugarramurdi y en piedras tumbales laburdinas y bajonavarras. Mientras las variedades anteriores no son exclusivas del País Vasco, resalta aquí esta forma de svástica curvilínea de brazos redondeados, que asemejan a algo como un trébol de cuatro hojas; por lo que podríamos considerarla como el verdadero símbolo pastoril éuskaro de la alta antigüedad, emblema, tal vez, de una secta religiosa anterior al Cristianismo y que rechazaba la idolatría [...] La svástica curvilínea en forma de hélice, de brazos redondeados, que se halla en el País Vasco sola o acompañada de disco solar fue un símbolo o emblema de los pastores, de quienes lo hemos heredados a través de la evolución agrícola e industrial; insignia ingenua y distintivo vasco que equivale a un estandarte, a un escudo, y que se considera, al igual que las divinidades solares y lunares, como representación de las fuerzas de la naturaleza.Lauburua (LAU=lautik; BURU=burua), kultura askotan ohikoa den antzinako sinboloa da, Ekialde Urrunetik, Pazifikoko uharteetara eta Europako zati handi batean, teoria batzuen arabera erromatarren euskal legionarioek ekarri zuten. herrialde zeltetan egin zituen kanpainen ostean armada, ordea, litekeena da eguzki-erritu batetik sortutako sinboloa izatea, ia Europa osoan ohikoa eta herri batetik bestera "kutsaduraz" transmititzen zena.

Eguzki-ikur gisa, normalean eguzki-bidearen norabidean erabiltzen da, hau da, ekialdetik mendebaldera.Teoria batzuen arabera, zentzu honetan bizitza esan nahi du eta aitzitik heriotza esan nahi du. Tradizioz, ikur hau zein Euskal Orratza erabiltzen ziren, hau da, ez gehiago ez gutxiago gauza bera sinbolizatzen duen svastika -esbastika- baino gehiago edo gutxiago, eta horrela erabiltzen zen ere. Gertatzen dena zera da, naziek hartu eta gero, ia erabiltzeari utzi zaiola, hemen erabiltzen zen beste leku batzuetan bezala, eta lauburua geratu da.

Asturia mendebaldean badira lauburuak, istorioen arabera, inguru horretako apaingarrietan oso erabilia zen ikurra. Esvastika tenplu budistetan, beoziar loreontzietan, persiar monumentuetan, indiar txanponetan eta baita bere adierazpen sinpleenean irudikatzen den gurutzearen irudian dagoen esvastika moduko bat da.

Hitz hau sanskritotik eratorria da, Indiakoen ama-hizkuntzatik, eta bada esvastika omen onaren diagrama mistikoa dela diotenak, arkeologoek eguzkiaren monogramatzat hartzen duten arren, batzuk zenbakia. maitasunarena, besteak, suaren, suaren, tximistaren, trumoiaren, mugimenduaren edo airearen sinboloa.

Euskal Herrian forma zuzen eta kurbilineoan aurkezten da. Irisarryn (Nafarroa Beherea) aurkitutako batzuk Ekialde Urrunean oraindik erabiltzen den labaro errektlineoaren antza dute.

Biriatu, Zugarramurdin eta Laburdina eta Nafarroa Behereko hilarrietan ezin hobeto zehaztutako beso biribildutako esvastika kurbilineoa aurkitzen dugu. Aurreko barietateak Euskal Herriko esklusiboak ez badira ere, hemen nabarmentzen da beso biribildutako esvastika kurbilineoaren forma hau, lau hostoko hirusta baten antzeko zerbaiten antza duena; Beraz, antzinate handiko euskal pastoralaren benetako sinbolotzat har genezake, kristautasunaren aurreko erlijio-sekta baten ikur, agian, eta idolatria baztertzen zuena [...] Helize itxurako esvastika kurbilineoa, beso biribildua duena, zeina. Euskal Herrian bakarrik edo eguzki-disko batez lagunduta artzainen ikur edo ikurra izan zen, nekazaritza eta industria bilakaeraren bidez oinordetzan jaso dugun; Ikurrina, ezkutu baten parekoa den euskal intsignia inozo eta bereizgarria, eta eguzki- eta ilargi-jainkotasunen antzera, naturaren indarren irudikapentzat hartzen dena.