EUSKAL HERRIA - Zazpiak Bat


Zazpiak Bat (Las Siete en Una) es un lema creado en el siglo XIX que reclama la unión política de los siete territorios donde se manifiesta la cultura vasca, que se corresponden con el espacio geográfico y cultural denominado «Euskal Herria» (País del Euskera): Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa + Behe-Nafarroa, Zuberoa.

Esta expresión eclosiona en el siglo XIX a través de Antoine Thomson d'Abbadie y Augustin Chaho en la gramática publicada dedicada a Zazpi Uskal-Herrietako Uskalduner, aunque tiene antecedentes en el siglo XVIII y se populariza y generaliza entre finales del siglo XIX y principios del XX.

 

En las "Congrès et Fêtes de la Tradition Basque" (Congresos y Fiestas de la Tradición Vasca) celebradas en San Juan de Luz en 1897, Jean de Jaurgain diseñó un escudo que representaba a los siete territorios, integrado por seis escudos.XIX mendean sortutako leloa da Zazpiak Bat, euskal kultura ageri den zazpi lurraldeen batasun politikoa aldarrikatzen duena, hauek "Euskal Herria" izeneko espazio geografiko eta kulturalari dagozkionak. ): Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa + Behe-Nafarroa, Zuberoa.

Esapide hau XIX. mendean sortu zen Antoine Thomson d'Abbadie eta Augustin Chahoren bitartez Zazpi Uskal-Herrietako Uskalduneri eskainitako gramatika argitaratuan, nahiz eta XVIII. mendean aurrekariak izan eta XIX. mendearen hasiera.. xx.

1897an Donibane Lohizunen egindako "Congrès et Fêtes de la Tradition Basque"-n, Jean de Jaurgainek zazpi lurraldeak irudikatzen zituen ezkutu bat diseinatu zuen, sei ezkutuz osatua.